A M E R I K A

ONE DOLLAR 5 CENTS
DOLLAR 3 CENTS
DOLLAR 2 CENTS
1 DIME 1 CENT
DIME CENT 
En side med Amerikanske mynter, som viser hva jeg har og hva jeg mangler.
Update: 17.09.2021

Engelske mynter

Norske mynter