E N G L A N D

1 & ½
Sovereign
4 PENCE
1 CROWN 3 PENCE 
DOUBLE FLORIN 2 PENCE
½ CROWN 1½ PENCE
FLORIN
2 SHILLINGS
1 PENNY

 

1 SHILLING ½ PENNY

 

6 PENCE FARTHING
 

Mynter før 1838

 


FARTHING
En side med Engelske mynter, som viser hva jeg har og hva jeg mangler.
Update: 31.05.2024

Amerikanske mynter

Norske mynter